Werkstress, wie kent het niet? Geloof me het komt in elke branche voor. Maar wat is werkstress nu eigenlijk? Als jij teveel werkdruk ervaart en op langere termijn opbrandt, dan spreken we van werkstress.

Wat kan werkstress veroorzaken?

  • Je doet werk wat toch niet bij je past. Veel mensen vinden het lastig om dat toe te geven. Ze blijven daarom ‘hangen’ in werk dat ze niet leuk vinden.
  • Weinig betrokkenheid bij het proces. Vele vinden het fijn invloed te hebben op hun werk en werkwijze. Als jij slechts uitvoerder bent van het beleid, levert dat onvrede en daarmee stress op. Dit kan ook de andere kant doorslaan. Denk aan zelfsturende teams, waarbij medewerkers het gevoel hebben alles zelf te moeten uitvinden.
  • Focus op de verkeerde zaken. Dat mensen het (te) druk hebben lijkt een norm, waardoor de focus verschuift van wat goed gaat naar wat niet is gelukt. De to-do lijst is niet afgewerkt. Ja dat gebeurt maar kijk naar wat je allemaal wel gedaan hebt, want niet alles loopt altijd volgens plan. Focus op wat wel gelukt is en meer complimenten daarbij naar elkaar helpen zeker!
  • Combinatie druk. Dit ontstaat niet alleen door werkdruk maar in een combinatie van factoren. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die een baan combineert met zorg voor jonge kinderen of mantelzorger is. Ook een druk sociaal leven kan voor stress zorgen. Denk bijvoorbeeld aan social media waar iedereen het maar leuk moet hebben.
  • Maatschappelijke verharding. Er zijn vele beroepen waar het contact moeizamer verloopt, denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. Mensen zijn over het algemeen mondiger en veeleisender wat soms tot agressie kan leiden. Dit kan een gevoel van onveiligheid geven wat werkstress oplevert.
  • Diversiteit van personeel. Jongeren hebben vaak behoefte aan snelle feedback terwijl ouderen iets meer tijd nodig hebben. Een directe benadering kan voor iemand met een andere nationaliteit als onprettig worden ervaren. Of iemand van de werkvloer durft de manager niet aan te spreken. Oudere medewerkers zijn niet altijd voorbereid op een latere pensioenleeftijd. Langer doorwerken maar onvoldoende meegegaan in nieuwe ontwikkelingen. Kortom velen hebben behoefte aan andere begeleiding.
  • De trend dat alles steeds efficiënter moet.

Werkstress is beroepsziekte nummer één wat in veel gevallen tot ziekteverzuim of burn-out leidt! Maar ook op de werkplek kan het zichtbaar zijn, denk aan een slechte sfeer, weinig betrokkenheid bij elkaar etc. Niet fijn en leidt tot lagere productiviteit en minder efficiëntie. Wat dan de sfeer weer niet ten goede komt en zo is de cirkel weer rond. Gelukkig zijn er veel organisaties die hier iets aan willen doen, echter weten ze vaak niet hoe. Daar kom ik om de hoek kijken om organisaties hierbij te helpen. Bewustwording is namelijk de eerste stap tot een oplossing, Hulp nodig? Ben een mailtje of telefoontje bij je vandaan!

Wens je een mooi weekend 🌞